Hoezo Anders – Over Hoezo Anders – Ons werk

0

De stichting ontwikkelt activiteiten om er voor te zorgen dat jongeren:- een positief zelfbeeld ontwikkelen (inspireren & ondersteunen)- makkelijker hun weg in de maatschappij vinden (informeren & voorlichten)

– gewaardeerd worden om wat ze wel kunnen (beeldvorming).

Hoe doet Hoezo Anders dat?

Op de website vind je informatie over onderwijs, werk, wonen,relaties en geld en hoe je op een positieve manier met ‘anders’ zijn kuntleven. Jongeren vertellen op de site hoe zij in het leven staan en problemen

aanpakken.

In real life?

Je kunt ons ook ontmoeten en meedoen want we organiseren regelmatig activiteiten waarbij jongeren met en zonder beperking ervaringen uit kunnen wisselen en we gaan graag in gesprek met al die partijen waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt. Want alleen door te delen wat voor jou belangrijk is, ontstaat er begrip en geduld. Het DenkAndersDebat is een ideale manier om mee te denken en te praten over thema’s waar jij (bijna) dagelijks tegenaan loopt. Bijvoorbeeld het vinden van een leuke baan. We gaan met leerlingen van het VSO naar het 'gewone’ VO, we zoeken een mentor voor je als je die nodig hebt en we vertellen graag aan iedereen die het steeds vergeet wat iemand met een beperking wel kan! Meer weten? Neem contact met ons op!

Groot netwerk

De stichting werkt met  zoveel mogelijk organisaties samen om het voor jou makkelijker te maken. Op inhoud om de juiste info op een leuke manier bij jou te krijgen en ook vanuit verschillende invalshoeken. Wat heeft iemand met een chronische ziekte gemeen met iemand met een depressie? Als je het niet kunt uitleggen, is dat het antwoord. Dat klinkt flauw maar de overeenkomst is dat beiden veel meer uit te leggen hebben om bijvoorbeeld een baan te krijgen. Dus hebben we ook contact met veel werkgevers(organisaties) om maar te blijven uitleggen hoe het wél kan.