comite van aanbeveling – Stichting Hoezo Anders

0

De leden van ons comite van aanbeveling ondersteunen de missie en de doelen van Hoezo Anders. Ze zijn deskundig en actief op een of meerdere gebieden waar Stichting Hoezo Anders zich voor inzet.

Arga Paternotte, was hoofdredacteur van Balans Magazine en heeft vele boeken en artikelen over o.a. ADHD geschreven.
Evelyne Peeters, directeur TEDxYouth Amsterdam, het jaarijkse event wat je als jongere met een droom/ideaal niet mag missen.
prof. drs. Dolf van Veen, lector passend onderwijs (Windesheim) en projectleider van landelijke en grootstedelijke innovatieprogramma’s op het gebied van het onderwijs, het jeugdbeleid en de jeugdzorg.
Nicolette Mak, oprichtster Valid Express koeriersdienst door mensen met een lastig lichaam (fysiek gehandicapt/chronisch ziek) & ambassadeur om zoveel mogelijk gelijkwaardigheid te creëren op de arbeidsmarkt voor mensen met een lastig lichaam.
dr. Eveline Crone, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Haar boeken (‘Het puberende brein’ en ‘Het sociale brein van de puber’) helpen menig ouder om jongeren beter te begrijpen.
Cees van der Wal, directeur-bestuurder Stichting MEE Amstel en Zaan en portefeuillehouder Jeugd in het bestuur van MEE Nederland