Hoezo Anders – Hoezo ik – Projecten

0

Stichting Leef Je Droom zeilt met jongeren met een (levensbeperkende) chronische ziekte, zoals bijvoorbeeld jongeren met hart- en vaatafwijkingen of darmziekten (Crohn/Colitus Ulcerosa). Met als doel deze jongeren te motiveren iets te bereiken in het leven, ze hun grenzen te laten verkennen en te verleggen. Maar vooral om ze te leren kijken naar hun mogelijkheden in plaats van naar hun onmogelijkheden. Als ze weten waar hun krachten liggen, kunnen ze hun beperkingen veel beter managen. Hiervoor heeft ze de beschikking over een aangepast zeiljacht, de Live Your Dream. In juni 2009 is dit jacht door Erica Terpstra gedoopt.

Wij richten ons op Nederlandse en buitenlandse jongeren van 16 tot 30 jaar. Wij willen deze bijzondere groep jongeren motiveren over de horizon van hun ziekte te kijken. Door ze zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen mee te geven leren we deze jongeren vooral te kijken naar hun mogelijkheden, in plaats van naar hun beperkingen.

www.leefjedroom.com