Hoezo Anders – Hoezo ik – What's happening?

0

Het is geen fijn onderwerp, maar wel erg belangrijk. Iedereen kan te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Het komt overal voor: op school, op je werk maar ook op de plaatselijke voetbalvereniging. Het is logisch dat je met een beperking ook te maken kan krijgen met ongewenst gedrag. Er wordt vaak wel aandacht gegeven en preventief gewerkt aan/met seksuele ongewenste intimiteiten. Maar er zijn nog veel meer soorten van grensoverschrijdend gedrag. 

– Psychisch grensoverschrijdend gedrag- Fysiek grensoverschrijdend gedrag- Onthouden van zorg en verwaarlozing- Discriminatie- Schending van rechten- Seksueel grensoverschrijdend gedrag

– Financiële en materiële uitbuiting

Meer risico

Overal waar mensen samen leven speelt macht een rol. En waar machtsverschillen zijn, kan machtsmisbruik plaatsvinden, met grensoverschrijdend gedrag als gevolg. Hoe groter het machtsverschil, hoe groter het risico. Mensen met een beperking hebben vaak te maken met grote(re) machtsverschillen. Zo is iemand die zichzelf niet kan wassen, afhankelijk van degene die hem helpt.

Tips 

Adviezen en tips kan je lezen in de folder. Hier staan ook verhalen in van mensen die een vorm van grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Weet jij wanneer anderen te ver gaan bij jou? Ken je grenzen en durf voor jezelf op te komen. Een eerste stap is erover praten met iemand die je vertrouwt.

http://www.kcco.nl/doc/kennisbank/grensoverschrijdend_gedrag.pdf