Hoezo Anders – Hoezo ik – What's happening?

0

Had je al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? Dan is de kans groot dat je vanaf je 18e een Wajong status krijgt/hebt gekregen. Wajongers kunnen lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen hebben die het lastiger maken voor hen om te werken. Toch staan Wajongers bekend als erg gemotiveerde en enthousiaste werknemers. Het is daarom handig om een werkgever te vertellen wat jij nodig hebt om succesvol aan de slag te gaan. Voor meer informatie over Wajongers kun je terecht op: www.wajongwijzer.nl

WSW

Kun je door je lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden werk verrichten dan kun je terecht bij een Sociale Werkvoorziening. Die gaan overigens in de nieuwe wet verdwijnen…

WWB

De wet werk en bijstand regelt de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinig of geen inkomen hebben en weinig of geen vermogen. Er zijn allerlei verschillende redenen waarom mensen bijstand ontvangen. De doelgroep kent mensen die een periode werkloos zijn geweest, een arbeidshandicap hebben, niet over de juiste startkwalificaties beschikken maar ook chronisch zieken en ouderen.

WIA

Mensen die na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden vallen binnen de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Er zijn binnen de WIA drie categorieën van arbeidsongeschiktheid: minder dan 35% arbeidsongeschikt, minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt en minstens 80% en duurzaam arbeidsongeschikt. In de eerste twee genoemde categorie zitten mensen die door hun ziekte of handicap belemmeringen ondervinden in hun werk, maar wel aan de slag kunnen en willen in een reguliere baan.

Participatiewet

Het kabinet vindt dat mensen die kunnen werken, niet afhankelijk zouden moeten zijn van een uitkering. Toch kunnen mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking vaak maar moeilijk werk krijgen.Daarom zijn er maatregelen bedacht om deze mensen vooruit te helpen en wil zoveel mogelijk mensen laten participeren. De nieuwe regels staan in de Participatiewet die per 1 januari 2014 in moet gaan. In deze wet voegt het kabinet de Wet Werk en Bijstand (WBB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. De Participatiewet vervangt de eerder voorgestelde Wet Werken naar Vermogen (WWNV).

Lees hier meer