Hoezo Anders – Hoezo ik – What's happening?

0

De Stichting BOOST! houdt zich bezig met het realiseren van werkgelegenheidsprojecten voor zwerfjongeren. Een van de projecten is de realisatie van een eigentijds, commercieel hotel in Amsterdam, waar op structurele wijze jaarlijks 12 leer/werkplekken beschikbaar zijn. Daarnaast is de stichting in gesprek met een aantal horeca-ondernemers, om op korte termijn al een eerste groep van 12 jongeren, verdeeld over 4 tot 6 horecabedrijven, aan een leer/werkplek te helpen. Beide projecten zijn erop gericht om zwerfjongeren werkervaring op te laten doen, geld te laten verdienen, een opleiding te volgen en te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Het aantal zwerfjongeren in Nederland neemt toe. Als jongeren op straat belanden zijn ze bezig met overleven en niet met hun toekomst. Dat betekent een gemiste kans voor deze groep. De Stichting BOOST! wil hierop inspringen, door een belangrijke peiler te bieden in de weg naar zelfredzaamheid; werk. Waarbij zorg, werk en opleiding op elkaar zijn afgestemd. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen sluit de Stichting BOOST! partnerships met organisaties op het gebied van zorg, scholing en hospitality, met woningbouwcorporaties, de gemeente, etc. Zo is een professionele aanpak en een afstemming van alle trajecten gewaarborgd.

Achtergrond


Stichting BOOST! is opgericht in 2006 naar aanleiding van een casedag op initiatief van de Stichting Laluz en de Stichting Zwerfjongeren Nederland. Op deze casedag stond de zwerfjongerenproblematiek in Nederland centraal. Tijdens deze dag is het initiatief ontstaan voor de oprichting van de Stichting BOOST!, die zich toelegt op het realiseren van werkgelegenheidsprojecten voor zwerfjongeren. In het stichtingsbestuur zijn veel relevante expertisegebieden vertegenwoordigd (bv. oud-directeur vijfsterren hotel en een beleidsmaker uit de jeugdzorg). In 2009 zijn er twee coördinatoren bij de stichting betrokken geraakt, zij hebben het initiatief nieuw leven ingeblazen.

Meer informatie: http://boostinbusiness.wordpress.com/