met NAH naar school | Stichting hoezoanders

0

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen na bijvoorbeeld een ongeluk of herseninfarct. Hoe is het om onderwijs te volgen als je NAH hebt? Veel jongeren met NAH hebben problemen op het gebied van leren, gedrag en/of emotie. Ze hebben begeleiding en aanpassingen nodig op school. Maar voor docenten en begeleiders is het soms lastig om te weten wat deze jongeren nodig hebben.

Er is nu een onderwijsprotocol ontwikkeld voor leerlingen met NAH. In dit stappenplan kan worden gekeken waar deze leerlingen last van hebben, welke vorm van onderwijs het meest geschikt voor ze is en het geeft advies over omgaan met lichamelijke, cognitieve en emotionele problemen van leerlingen met NAH.

Waarom is zo’n onderwijsprotocol nu zo belangrijk? In de film De eenzame fietser is dat goed te zien. Yannick, de zoon van documentairemaakster Anne-Marie van Oosteren, liep als kleuter NAH op. De film toont de worsteling van Anne-Marie om haar zoon los te laten in de volwassen wereld. Ze volgt haar zoon een jaar lang, vanaf zijn zestiende verjaardag tot aan zijn afstuderen aan het vmbo en zijn keuze voor een vervolgopleiding.