school&zo – Stichting Hoezo Anders

0

Aan school zit je sowieso vast tot je 18e. Ben je onder de 18 en heb je geen mbo2-, havo- of vwo-diploma (ook wel startkwalificatie) behaald, dan ben je een vroegtijdige schoolverlater. De overheid wil dat graag voorkomen en doet er alles aan om er voor te zorgen dat je goed voorbereid de arbeidsmarkt op kan.

Als je een een lichamelijke handicap, een visuele of een auditieve beperking, psychiatrische of gedragsproblemen hebt of langdurige (chronische) ziek bent, kun je naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het speciaal voortgezet onderwijs is meestal bedoeld voor jongeren tot 20 jaar. Daarna is er dagbesteding of kun je door met mbo en zelfs hbo. Er is maar weinig speciaal onderwijs op vwo-niveau; bijna alle speciale middelbare scholen geven les op vmbo-niveau.

Exameneisen
Als je straks examen moet doen (en je hebt een beperking) kan dat best lastig zijn. Zeker nu de exameneisen steeds meer verzwaard worden. De directeur van jouw school kan kiezen voor een aangepaste afname. Dan moet er wel bewijs zijn, bijvoorbeeld met een deskundigenrapport waarin staat om welke beperking het gaat. Ook moeten deze aanpassingen al eerder nodig zijn geweest (je hebt dus niet opeens dyslexie). Op de site van Examenblad vind je info over examen doen in het VO en op het MBO en alle regels die dan gelden.

Ben je scholier of student en heb je leerproblemen, psycho-emotionele problemen of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, autisme of Tourette, kijk dan eens op OnderwijsXtra. Je vindt er veel info over schoolzaken, maar ook bijv. tips over een bijbaantje of beroepskeuze. Handig!

Verder studeren?
Na het vmbo kan je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er zijn honderden verschillende mbo-opleidingen. Er worden open dagen georganiseerd om je te oriënteren op een studierichting en dat zijn er heel veel: voeding en horeca, economie, toerisme, bouw en industrie, vervoer en logistiek, techniek, creatieve en grafische vakken, zorg en opvoeding, aarde en milieu, dieren, rechten en bestuur…

Heb je al nagedacht over jouw toekomst? Weet je al wat je wilt worden? Het is best moeilijk om te kiezen want er zijn zo enorm veel beroepen.

Mbo-opleidingen worden op verschillende niveaus aangeboden. De leerwegen van het vmbo en de niveaus op het mbo sluiten op elkaar aan. Mbo-opleidingen kennen de volgende vier niveaus: – assistent-beroepsbeoefenaar – medewerker of basisberoepsbeoefenaar – zelfstandig medewerker of zelfstandig basisberoepsbeoefenaar

– middenkaderfunctionaris of gespecialiseerd beroepsbeoefenaar